Over mij

Chantalle Ermans

In mijn werk als leidinggevende en als trainer/coach van verschillende handbalteams heb ik ervaren dat prestaties alleen geleverd kunnen worden als mensen zicht hebben op zichzelf. Dat ze weten van hun onzekerheden en angsten en zich bewust zijn van de motieven waar ze geïnspireerd door raken en energie van krijgen. Hiervoor is het van  belang om bekend te zijn met en te werken aan je “intrinsieke binnenkant”.  Dat is niet alleen belangrijk voor de mensen zelf, maar ook van belang voor de verantwoordelijkheid die ze uit te voeren hebben. Organisaties moeten in staat zijn hun mensen te inspireren en hebben hier door hun wijze van aansturing en communicatie direct en onmiskenbaar invloed op.

In mijn methodiek van coachen combineer ik de wetenschappelijk valide uitkomsten van een Luxxprofile met mijn talent en ruime ervaring als coach. Onderscheidend van de reguliere coachingspraktijken is dat vanuit een solide wetenschappelijk persoonlijk fundament gereflecteerd wordt om tot alternatieve en meer passende mogelijkheden van gedrag te komen.