Organisatie en team coaching

Organisatie en team coaching

Veel organisaties en hun medewerkers hebben last van allerlei systemen, regels, convenanten en protocollen die feitelijk afbreuk doen aan de werkelijke bedoeling van de organisatie. Enkel sturen op de norm en de focus op standaardisatie werkt uiteindelijk diskwalificerend op  het  denken en functioneren van de professionals. En brengt de organisatie daarmee verder weg van de oprichtingsgedachte. In onze organisatie en team coaching trajecten brengen we organisaties of teams en hun medewerkers weer terug naar de bedoeling oftewel: hun kerntaak.