1.landschap-A 2.insekt-A 4.nature-A 5.red-A 8.horse-B

FEEDBACK

"Ongekunstelde en indrukwekkende feedback tijdens het werken met paarden"

Meer feedback >>

REFERENTIES

- Belastingdienst

- Raad voor de Kinderbescherming

- Rabobank Westelijke Mijnstreek

- Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant

CONTACT

E: info@deveranderkwestie.nl
T: 06-48101710

 Wie we zijn


Chantalle Ermans en Jos Schmeitz zijn ervaren leidinggevenden en coaches van professionals, met name in het sociaal domein en ketenregie. Jarenlange deskundigheidsbevordering en training hebben geleid tot een eigen visie op mensen, samenwerking en organisaties. De vraag ‘wat doet er echt toe’ staat daarbij centraal: hoe voeg je vanuit de essentie ongekunsteld waarde toe, zodat inspiratie en echte mogelijkheden worden gevonden.

Chantalle Ermans

chantalle In mijn werk als leidinggevende en als trainer/coach van verschillende handbalteams heb ik ervaren dat prestaties alleen geleverd kunnen worden als mensen zicht hebben op zichzelf. Dat ze weten van hun onzekerheden en angsten en zich bewust zijn van de motieven waar ze geïnspireerd door raken en energie van krijgen. Hiervoor is het van  belang om bekend te zijn met en te werken aan je “intrinsieke binnenkant”.  Dat is niet alleen belangrijk voor de mensen zelf, maar ook van belang voor de verantwoordelijkheid die ze uit te voeren hebben. Organisaties moeten in staat zijn hun mensen te inspireren en hebben hier door hun wijze van aansturing en communicatie direct en onmiskenbaar invloed op.

In mijn methodiek van coachen combineer ik de wetenschappelijk valide uitkomsten van een Reissprofiletest http://www.reissprofile.eu/ met mijn talent en ruime ervaring als coach. Onderscheidend van de reguliere coachingspraktijken is dat vanuit een solide wetenschappelijk persoonlijk fundament gereflecteerd wordt om tot alternatieve en meer passende mogelijkheden van gedrag te komen.

Jos Schmeitz

Selectie01Ervaren coach, leidinggevende, gespreksleider en paardenkenner. In mijn visie zijn mensen vooral in staat om waarde toe te voegen aan situaties en organisaties als ze zich bewust zijn van hun eigen moreel kompas. En hiernaar durven te handelen.

Mijn fundament is gevormd door systeemtheorie, het gedachtengoed van Verdraaide Organisaties, Lean6Sigma en jarenlange praktijkervaring in teamvorming en het coachen van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor diepgaande beslissingen in het privéleven van mensen.

Door heftige professionele praktijksituaties en mijn dagelijkse omgang met paarden ben ik me steeds meer bewust geworden van het belang van (non-verbale) communicatie, houding en een persoonlijke stijl. Op basis van dit inzicht verzorg ik inspirerende communicatie-, team- en leiderschapstrainingen, onder meer via de ongekunstelde feedback van paarden. Zij spiegelen als geen ander het effect van ons gedrag en onze houding. Direct en onomwonden.

 

Teamdag Rabobank Westelijke Mijnstreek

- "Leerzaam, geeft je inzicht in je eigen handelen/communicatie, super leuke dag!”
- “Nooit een paard aangeraakt, maar toch wist ze precies wie ik ben en wat ik wil. Dank voor deze onvergetelijke ervaring”
- “De dag was een Eye-opener en daarbij vind ik de volgende quote zéer toepasselijk: “None of us is smart as all of us”
- “Wanneer ik terugblik op deze dag vind ik deze quote het beste: “Wat ik geef is mezelf, wat ik krijg is vertrouwen, wat je krijgt is verbinding!”

 

img001

img002

img003

Foto's teamdag Rabobank Westelijke Mijnstreek