1.landschap-A 2.insekt-A 4.nature-A 5.red-A 8.horse-B

FEEDBACK

"Ongekunstelde en indrukwekkende feedback tijdens het werken met paarden"

Meer feedback >>

REFERENTIES

- Belastingdienst

- Raad voor de Kinderbescherming

- Rabobank Westelijke Mijnstreek

- Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant

CONTACT

E: info@deveranderkwestie.nl
T: 06-48101710

 Wat we doen


De Verander Kwestie maakt mensen en organisaties bewust van hun eigen (on)mogelijkheden, waarbij inleving, humor en confrontatie niet geschuwd worden. We verkennen welke waarde een medewerker, afdeling, team of organisatie zou moeten creëren. En stellen vast welk gedrag en welke systemen de kans op realisatie van deze waarde vergroten of verkleinen.

Organisaties en team coaching

Veel organisaties en hun medewerkers hebben last van allerlei systemen, regels, convenanten en protocollen die feitelijk afbreuk doen aan de werkelijke bedoeling van de organisatie. Enkel sturen op de norm en de focus op standaardisatie werkt uiteindelijk diskwalificerend op  het  denken en functioneren van de professionals. En brengt de organisatie daarmee verder weg van de oprichtingsgedachte. In onze organisatie en team coaching trajecten brengen we organisaties of teams en hun medewerkers weer terug naar de bedoeling oftewel: hun kerntaak.

Individuele coaching.

De Verander Kwestie coacht professionals die dreigen vast te lopen door werk- of privé gerelateerde tegenslagen. We bieden gerichte ondersteuning om medewerkers opnieuw zicht te geven op hun beïnvloedingsmogelijkheden zodat ze zelfstandig in staat zijn om de vereiste keuzes te maken.

Coaching met paarden

Selectie02Onze coaching trajecten kunnen naar wens worden aangevuld met feedback via paarden. In het werken met paarden laten mensen vaak onomwonden zien wat hun drijft en waar hun uitdagingen liggen. Dit komt doordat paarden geen sociaal wenselijk gedrag vertonen. Ze houden geen rekening met de competenties van de coach of de hiërarchische positie van de deelnemers. Oog-in-oog staan met deze krachtige en tevens kwetsbare dieren, laat een duurzaam en positief spoor achter op de deelnemers.

 

Workshops voor teambuilding

Selectie03De Veranderkwestie verzorgt op locatie workshops voor teambuilding. Ook hierbij werken we met paarden. Teamleden werken individueel met een los paard in een afgezette cirkel. En voeren gezamenlijk diverse opdrachten uit. Een bijzonder leuke en vooral leerzame manier om te reflecteren op elkaars communicatie en handelen.

Reiss Profile/Drijfverenanalyse

De Verander Kwestie is gecertificeerd in het gebruik van de wetenschappelijk gevalideerde testmethode ‘Reiss Profile’ om de intrinsieke waarden, doelen en motieven van een persoon vast te stellen. Deze methode vormt de basis voor onze wijze van coaching.

Reiss Profile & Teams:
Teams die bekend zijn met elkaars waarden, doelen en motieven zijn in staat tot betere en duurzamere prestaties. Inzichten in de eigen waarden en motieven én die van de ander vormen niet alleen de basis voor zelfacceptatie maar ook voor respect en tolerantie voor teamleden. Overeenkomsten en verschillen worden benut om teams te ondersteunen in hun ontwikkeling en zodoende een hoger niveau van samenwerking te bereiken. Reiss Profile trajecten vormen een solide basis voor zelforganiserende en zelfsturende teams.

Reiss Profile & Studie- en loopbaankeuze:
Al op jonge leeftijd wordt gevraagd een studiekeuze te maken die bepalend is voor de rest van je leven. Het Reiss Profile is een geschikt hulpmiddel om te kiezen voor een studie die bij je past en die opleidt voor werk dat bij je past. Daarmee vergroot je de kans op het succesvol afronden van je studie en het kiezen van een baan die echt bij je past.

Procesmanagement

De Verander Kwestie kan worden ingeschakeld om organisatieknelpunten op te sporen en aan te pakken.  Daarvoor maken we gebruik van de zgn. Theory of Constraint oftewel beperkingentheorie. Vooral de procesmanagement methode Thinking Processes kan in veel verschillende situaties doorbraakoplossingen creëren.

 

Teamdag Rabobank Westelijke Mijnstreek

- "Leerzaam, geeft je inzicht in je eigen handelen/communicatie, super leuke dag!”
- “Nooit een paard aangeraakt, maar toch wist ze precies wie ik ben en wat ik wil. Dank voor deze onvergetelijke ervaring”
- “De dag was een Eye-opener en daarbij vind ik de volgende quote zéer toepasselijk: “None of us is smart as all of us”
- “Wanneer ik terugblik op deze dag vind ik deze quote het beste: “Wat ik geef is mezelf, wat ik krijg is vertrouwen, wat je krijgt is verbinding!”

 

img001

img002

img003

Foto's teamdag Rabobank Westelijke Mijnstreek